دوره های آموزشی شامل : تئوری موسیقی ، سلفژ ، وزن خوانی ، تکنیک آواز و مبانی آواز جمعی می باشد.ثبت نام به صورت حضوری در دفتر ارکستر و کر شیراز انجام می پذیرد

32335347-09174491486

آدرس : شیراز- سی متری سینما سعدی - خیابان ذوالانوار شرقی - نبش کوچه 13 - پلاک215